Choq#Spicy
'n Tikkeltje apart!
 

Wie zijn wij?

Firma Buurmans Gras, gelegen aan de Genieweg 82 te Assendelft.

Wij runnen een melkveehouderij op veengrond in Laag-Holland.

Het bedrijf werd door Jacob Houwertjes opgezet aan het begin van de jaren veertig van de vorige eeuw. Na op verschillende locaties aan de Dorpsstraat in Assendelft te hebben geboerd, hebben wij, Jaap en Monique (de derde generatie), in 2005 de noodzakelijke stap genomen om het bedrijf aan de Genieweg voort te zetten. Sinds een aantal jaren behoort Simon (de vierde generatie) ook tot de maatschap. Hij woont samen met zijn vriendin Roos eveneens op het bedrijf.

Wij hebben een moderne stal met zaagtanddak. Hiervoor is gekozen omdat dit type dak voor een ideaal stalklimaat zorgt: licht en lucht en ruimte voor de dieren. De stal is gebouwd voor 200 dieren (melk- en kalfkoeien en jongvee). Door verschillende oorzaken, waaronder ingrijpende overheidsbesluiten, wordt de stal momenteel voor tweederde benut.

Wij melken onze koeien met behulp van twee melkrobots. Dit proces gaat 23 uur per dag door. Het resterende uur wordt benut voor het (volautomatisch) reinigen van de installatie, drie keer per dag.

Sinds september 2020 draaien wij volledig op zonne-energie. De energie die wij overdag overhouden, wordt “uitgeleend” aan het energiebedrijf, ’s nachts halen wij die weer terug.

Onze koeien hebben een ruwvoerrantsoen van 100% gras. In de zomer is dit vers en in de wintermaanden kuilgras. Daarnaast wordt het rantsoen aangevuld met krachtvoer en wisselende bijproducten (bijvoorbeeld aardappelen) voor de broodnodige mineralen en om een evenwichtig en optimaal rantsoen te creëren.

“Van boer naar bord” is de nieuwe trend. Omdat de consument zich steeds meer bewust wordt van het belang van gezonde en verantwoorde, duurzaam geproduceerde voeding, hebben wij gemeend aan deze ontwikkeling te kunnen bijdragen met een bijzonder product: Choq#Spicy, kruidige chocolademelk.